Využití moderních postupů v diagnostice a léčbě CML

Vstupní informace o pacientovi

Na ambulanci centra specializované hematologické péče je referován muž, narozen roku 1949, který byl původně došetřován pro bolesti břicha vlevo.

Krevní obraz:

 • Leu 104 * 10-9/l,
 • Hb 106 g/l,
 • PLT 470 *10-9 /l,
 • blasty nezachyceny.

Slezina je hmatná 5 cm pod žeberním obloukem.

Vyšetření kostní dřeně: Cytologie s nálezem myeloproliferace, cytogeneticky byl potvrzen Philadelphský chromozom, dle PCR BCR-ABL byl transkript pozitivní.

Na základě provedených vyšetření byla diagnostikována chronická myeloidní leukémie, chronická fáze.

Riziková skóre pacienta:

 • Sokal – střední,
 • Hasford – střední,
 • EUTOS – nízké.

HLA shodný sourozenec není k dispozici.

Další pacientovy komorbidity:

 • Ischemická choroba srdeční,
 • Stav po infarktu myokardu před rokem (PTA + stent),
 • Arteriální hypertenze – na medikaci,
 • Chronická žilní insuficience – CEAP 4.

Jaký je další postup v první linii léčby?

Doktorka
skóre:
0