Žena 56 let - zánět dýchacích cest a bolest kyčelního kloubu

První kontakt

Paní Věra Bolková má 56 let a u praktické lékařky se antibiotiky léčila na zánět horních cest dýchacích. Týden po ukončení antibiotické léčby si paní Věra stěžovala na intermitentní bolesti levého kyčelního kloubu. Lékařka pacientce provedla laboratorní a zobrazovací vyšetření, které dopadlo následovně:

  • Krevní obraz: hemoglobin 109 g/l, leukocyty 38,4 x10*9/l, trombocyty 460  x10*9/l
  • Diferenciální rozpočet: nebyl proveden
  • Fahræus-Westergrenův poměr: 25/42
  • Biochemická vyšetření: urea, kreatinin, bilirubin, alanin transaminázy, aspartótaminotransferáza, celkové bílkoviny, C-reaktivní protein, vše v normě
  • RTG plic: bez infiltrace, RTG levého kyčelního kloubu: artróza 2. stupně
  • Ultrazvuk břicha: bez patologického nálezu, játra a slezina nezvětšené

Jaká/ý by podle vás měla být reakce/komentář praktické lékařky?

skóre:
0