Muž 49 let - selhání léčby první linie a nesnášenlivost linie druhé u pacienta s CML

Vstupní informace

Do ambulance centra specializované hematologické péče je z periferní hematologické ambulance ve věku 49 let odeslán pacient Zdeněk Dokoupil s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémii (CML). Původně byl došetřován pro bolesti a otok palce pravé nohy.

Výsledky vstupního vyšetření:

  • krevní obraz s diferenciálním rozpočtem: Leukocyty 18,7 x109/l, Hemoglobin 152 g/l, Trombocyty 1858 x109/l, Segment 57,5 %, Tyče 2 %, Lymfocyty 26,5 %, Monocyty 2 %, Eozinofily 5,5 %, Bazofily 5,5 %, Metamelocyty 1 %, Myelocyty 0, Blastické buňky 1 %,
  • slezina hmatná 3cm pod žeberní oblouk,
  • vyšetření kostní dřeně: cytologie s nálezem myeloproliferace, cytogeneticky potvrzen Philadelphský chromozom, dle PCR BCR-ABL1 transkript pozitivní, typ b3a2,
  • na základě provedených vyšetření stanovena diagnóza: CML, chronická fáze,
  • rizikové skóre: Sokal - vysoké, Hasford - vysoké, ELTS - nízké
  • human Leukocyte Antigen shodný sourozenec není k dispozici
  • komorbidity: arteriální hypertenze na medikaci (kompenzována), dna, psoriáza, atopický ekzém - stav po polytraumatu při autonehodě před dvěma lety.

Jaký je vhodný postup v první linii léčby?

skóre:
0